Destek Hizmetleri

Meriç Gümrük Müşavirliği ; Müşterilerinin ithal / ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili gümrük idarelerine ibrazı zorunlu aşağıda sıralanan belgeleri ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından takip ve temin eder.

 • Araç Tip Onay Belge İşlemleri
 • Atom Enerji Kurumu İşlemleri
 • Garanti  Belgesi Alma İşlemleri
 • Dahilde ve Hariçte İşleme Belgelerinin Talep, Revize, Süre Uzatım ve Kapatılması İşlemleri
 • Fiktif, Genel Antrepo, Özel Antrepo, Antrepo İzinleri ve Kuruluş İşlemleri
 • Garanti Muafiyet Belge İşlemleri
 • Gözetim Belgesi alma İşlemleri
 • İthal Lisansı Alma İşlemleri
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi İşlemleri
 • Karayolu Uygunluk Belgesi İşlemleri
 • Kontrol Belgesi Alma İşlemleri
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
 • Kayıt Belgesi İşlemleri
 • Kota Talep İşlemleri
 • Konsolosluk Tasdik İşlemleri
 • Kullanılmış Makine Özel İzin Talep İşlemleri
 • Küşat ,Elleçleme İşlemleri
 • Marka ve İsim Tescil İşlemleri
 • Mahsup İşlemleri
 • Müfrez İşlemleri
 • Ölçü Ayar İşlemleri
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Belgeleri İşlemleri
 • PTT Onay Belgesi İşlemleri
 • Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İşlemleri
 • Telsiz Genel Müdürlük İzinleri İşlemleri
 • TSE , Kimyahane Raporları Alma İşlemleri
 • Teşvik Belgelerinin Çıkartılması, Takip ve Kapatılması İşlemleri
 • Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
 • Ticaret Odası Ekspertiz İşlemleri
 • Teminat Çözüm İşlemleri
 • Telsiz Genel Müdürlüğü İzinli İşlemler
 • Zirai Karantina İşlemleri