Gümrük İşlemleri ve Hizmetleri

Meriç Gümrük Müşavirliği aşağıda sıralanan gümrük işlem ve hizmetlerini her biri sahasında lider değerli müşterilerine hizmet sunmaktadır.

 • İthalat İşlemleri
 • İhracat İşlemleri
 • Posta Gümrük İşlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri
 • Dahilde İşleme İşlemleri
 • Hariçte İşleme İşlemleri
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme İşlemleri
 • Antrepo İşlemleri

       - Genel Antrepo İşlemleri

       - Özel Antrepo İşlemleri (Fiktif)

       - Gümrük Antrepo İşlemleri
   
 • Geçici İthalat İşlemleri
 • Transit Rejimi İşlemleri 
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • Yeniden İhracat İmha ve Gümrüğe Terk İşlemleri   
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
 • Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri   
 • Geri Gelen Eşya İşlemleri
 • Sınır Ticareti İşlemleri